De ZekerheidsCombinatie (ZCB) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) is een speciaal op ZZP'ers toegesneden pakket schadeverzekeringen. Het is afgestemd op de meest voorkomende schaderisico’s. Het pakket kent een vaste, lage premie per maand. Er vindt geen premie verrekening achteraf plaats. Het pakket geldt zolang u geen personeel in dienst neemt.
U heeft de keuze uit twee pakketten:
Klusjesman, timmerman, loodgieter en
installateur
AVB
Rechtsbijstand
Inventaris/goederen
Eigen Vervoer
CAR/Montage

Premie per maand € 99
(exclusief kosten en assurantiebelasting)

  Overige beroepen werkend met gereedschap:
schilder, glazenwasser, stukadoor, tegelzetter, metselaar, hovenier, schoonmaker e.d.
AVB
Rechtsbijstand
Inventaris/goederen
Eigen Vervoer

N.B. Voor vier beroepen geldt een meerpremie:

Loodgieter incl. dakdekken € 50 per maand
Lasser € 50 per maand
Steigerbouwer € 150 per maand
Dakdekker € 150 per maand

 
Premie per maand € 59

(exclusief kosten en assurantiebelasting)
Uitgangspunten
Werkzaam in burgerlijke en utiliteitsbouw.
Maximale omzet is € 250.000 per jaar.
Maximale opdracht is € 50.000 per werk.

   
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
Risico
  Letsel- en zaakschade van anderen waarvoor u aansprakelijk
wordt gesteld.
     
Pluspunten

Geen premie betalen voor risico’s die u niet loopt:geen dekking voor werkgeversaansprakelijkheid t.o.v. werknemers in loondienst.
   
 
Wel dekking voor ingehuurde hulppersonen zoals uitzendkrachten of andere ZZP’ers.
   Dekking voor schades die zijn veroorzaakt voor de ingangsdatum van de polis.
   
 
Dekking voor schade aan gereedschap en werkmaterieel dat wordt gebruikt of gehuurd van anderen.
   
Verzekerd bedrag   € 1.250.000 per aanspraak
(voor schade door brand € 500.000)
   
Eigen risico   € 250 voor schade aan zaken (voor schade in verband met
brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden gelden hogere
eigen risico’s)
     
     
Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Risico
Juridische conflicten met bijv. een leverancier, een afnemer of de overheid.
     
 
Geen betaling ontvangen van klanten op openstaande facturen.
     
Pluspunten

Geen premie betalen voor risico’s die u als ZZP’er niet loopt: geen dekking voor arbeidsconfl icten met personeel of ontslagzaken.
   
Wel dekking voor (zuivere) incassorechtsbijstand: een oplossing voor niet betaalde rekeningen.
   
Telefonische Advies Service: snel op weg worden geholpen om een eventueel (dreigend) geschil zelf te kunnen behandelen.
   
Gratis check op de gebruikte leveringsvoorwaarden en contracten.
   
     
Dekkingssom   Ongelimiteerd. Uitzonderingen hierop:
(zuivere) incassorechtsbijstand: gelimiteerde dekking van € 10.000 voor externe kosten;
   
geschillen met afnemers: gelimiteerde dekking van € 30.000 voor externe advocaatkosten.
     
Franchise   € 450
     
     
Inventaris-/goederenverzekering
Risico
  Schade aan bedrijfsinventaris en goederen (ook: gereedschap)
door onder andere brand in of diefstal uit bedrijfsruimte
(ook: thuis, garage, opslagloods e.d.).
   
Pluspunten

Verzekering op basis van nieuwwaarde.
   
Inclusief dekking voor tijdelijk (totaal maximaal 3 maanden) elders opgeslagen goederen/gereedschap.
   
Inclusief dekking voor huurdersbelang: in de bedrijfs c.q. werkruimte aangebrachte verbeteringen.
   
Verzekerd bedrag   € 15.000
   
Eigen Risico   € 250
     
     
Eigen Vervoerverzekering
Risico
  Diefstal van gereedschap uit de bestelbus.
   
Pluspunten

Standaard 24-uurs diefstal-na-braak-dekking.
Standaard verzekeringsgebied Europa.
Geen diefstalbeveiligingssysteem vereist.
Geen verhoogd eigen risico in geval van diefstal.
   
Verzekerd bedrag   € 10.000
   
Eigen Risico   € 125
     
     
Constructie All-Risks (CAR)-/montageverzekering
Alleen voor de klusjesman, timmerman, loodgieter en installateur.
Risico
Beschadiging van het bouwwerk en/of de bouwmaterialen door bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vandalisme, een uitvoeringsfout of eigen gebrek van het materiaal.
   
Beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van de werkzaamheden.
   
Schade aan of diefstal van hulpmateriaal (gereedschap e.d.) op de bouwplaats.
     
Pluspunten

Ook dekking voor beschadiging van materialen die niet door u geleverd zijn, mits de schade is veroorzaakt direct door uitvoering van het werk.
Voorbeeld: schade aan aanrechtblad van keuken tijdens montage hiervan (keuken is niet geleverd door u maar door de keukenspeciaalzaak).
   
Ook van belang indien voor een hoofdaannemer wordt gewerkt: CAR-polis hoofdaannemer kent vaak hoge eigen risico’s, dekkingsbeperkingen etc.
   
Verzekerd bedrag
Rubriek Het werk € 50.000 *
Rubriek Bestaande eigen dommen opdrachtgever € 50.000
Rubriek Hulpmateriaal € 10.000 *
     
Eigen Risico   € 500 (* voor diefstal, vandalisme en/of storm € 1.000)