De ZekerheidsCombinatie voor beroepen in de uiterlijke verzorging is een speciaal op ZZP’ers toegesneden pakket schadeverzekeringen. Het is afgestemd op de meest voorkomende schaderisicos. Het pakket kent een vaste, lage premie per maand. Er vindt geen premieverrekening achteraf plaats.
Het pakket bestaat uit de volgende verzekeringen:
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven.
Inventaris-/goederenverzekering
Geldverzekering.


  De ZekerheidsCombinatie voor beroepen in de uiterlijke verzorging is bedoeld voor de volgende beroepen:

Schoonheidsspecialiste.
(Thuis)kapper.
Manicure.
Pedicure.
Nagelstyliste.
Visagiste.
Grimeur.
Masseur.
Premie per maand € 39
(exclusief kosten en assurantiebelasting). De contractsduur is 5 jaar.
     
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
Risico
  Letsel- en zaakschade van anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.
     
Pluspunten

Geen premie betalen voor risico’s die u niet loopt, zoals werkgeversaansprakelijkheid voor werknemers in loondienst.
   
 
Dekking voor schade die is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de polis, als gevolg van een u onbekende omstandigheid.
     
Verzekerd bedrag   € 1.250.000 per aanspraak.
   
Eigen risico   € 125 voor schade aan zaken.
     
Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven
Risico
Juridische conflicten met bijvoorbeeld een klant of leverancier.
     
Pluspunten

Geen premie betalen voor risico’s die u niet loopt, zoals arbeidsconflicten met personeel of ontslagzaken.
     
 
Met de Telefonische Advies Service wordt u geïnformeerd over uw rechten en plichten zodat u in een acute situatie snel kunt handelen.
     
Dekkingssom   Ongelimiteerd. Uitzonderingen hierop:
voor externe advocaatkosten bij geschillen met leveranciers en afnemers geldt een gelimiteerde dekking van respectievelijk € 25.000 en € 30.000.
   
voor (zuivere) incassorechtsbijstand geldt een gelimiteerde dekking van
€ 10.000 voor externe kosten.
     
Franchise   € 450
     
Inventaris-/goederenverzekering
Risico
  Schade aan uw bedrijfsinventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, waterschade, of diefstal uit de bedrijfsruimte (ook: behandelruimte aan huis).
   
Pluspunten

Verzekering op basis van nieuwwaarde.
   
Inclusief dekking voor huurdersbelang: in de bedrijfs c.q. werkruimte aangebrachte verbeteringen.
   
Inclusief dekking voor diefstal uit een afgesloten vervoermiddel.
   
Inclusief dekking voor diefstal op locatie bij klanten.
   
Verzekerd bedrag   € 10.000
   
Eigen Risico   € 125
     
Geldverzekering
Risico
  Diefstal en beroving van contant geld.
   
Pluspunten

Dekking bij een overval.
Dekking voor diefstal van geld uit uw woning.
Dekking voor diefstal uit de kluis van uw bedrijfsruimte.
Dekking tijdens vervoer van geld.
Ook dekking indien u vals geld ontvangt.
   
Verzekerd bedrag   € 2.500.
     
Eigen Risico   Geen.